Bên trong nhà máy Mitsubishi Heavy

Ngày đăng: 2016-11-18
Giới thiệu quá trình sản xuất máy điều hòa mitsubishi Heavy tại nhà máy Thailand.