Phim ngắn " Chuyện Anh Thợ Điện Lạnh "

Ngày đăng: 2016-11-17
Kể về một phần của anh thợ điện lạnh, từ ngày chọn ngành nghề tới khi đi vào nghề điện lạnh, với những thăng trầm.

Phim ngắn " Chuyện anh thợ điện lạnh "