Video buổi tập huấn kỹ thuật ngày 30/10/2016

Ngày đăng: 2016-11-20
Video toàn cảnh buổi tập huấn kỹ thuật ngày 30/10/2016 do hãng Carrier, Mitsubishi Heavy, Casper tài trợ.