Xu hướng sử dụng môi chất lạnh trong những năm tới

Ngày đăng: 2016-11-21
Sự phá hủy tầng Ô Zôn và hiện tượng nóng lên toàn cầu do môi chất lạnh.